fairyschool

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Fairy School tuyển sinh năm học 2020 - 2021 theo các quy định sau:

1. THỜI GIAN TUYỂN SINH
Hệ thống trường Mầm non Fairy School liên tục tổ chức tuyển sinh trong suốt năm học.

2. ĐỘ TUỔI CỦA TRẺ:
Năm học 2020 - 2021, Hệ thống trường Mầm non Fairy School chăm sóc và giáo dục Trẻ với các độ tuổi từ 12 tháng đến 06 tuổi.

3. CHƯƠNG TRÌNH

TT HỆ HỌC NỘI DUNG
1 TIÊU CHUẨN

- Là chương trình học Dự án kết hợp ứng dụng Montessori, STEAM.

- Tiếng Anh hàng ngày (2 tiết/ giáo viên nước ngoài và 3 tiết/ giáo viên người Việt).

- Trải nghiệm các môn học khác: Mỹ thuật, Âm nhạc, Võ thuật…

- Tham gia sự kiện, tham quan dã ngoại – trải nghiệm thực tế hàng tháng.

- Chương trình đánh giá học sinh theo bộ chuẩn phát triển toàn diện của trẻ.

2 NÂNG CAO

- Là chương trình học Montessori quốc tế, ứng dụng STEAM.

- Tiếng Anh hàng ngày (5 tiết/ giáo viên nước ngoài và 5 tiết/ giáo viên người Việt).

- Trải nghiệm các môn học khác: Mỹ thuật, Âm nhạc, Võ thuật, Yoga kids, Gym kids…

- Tham gia sự kiện, tham quan dã ngoại – trải nghiệm thực tế hàng tháng.

- Đánh giá theo bộ chuẩn của phương pháp Montessori.

3 CAO CẤP

- Là chương trình học Montessori quốc tế, ứng dụng STEAM.

- Chương trình Song ngữ, Tiếng Anh hàng ngày với giáo viên nước ngoài.

- Trải nghiệm các môn học khác: Mỹ thuật, Âm nhạc, Võ thuật, Yoga kids, Gym kids…

- Tham gia sự kiện, tham quan dã ngoại – trải nghiệm thực tế hàng tháng.

- Đánh giá theo bộ chuẩn của phương pháp Montessori.

4. VỀ SĨ SỐ:
Định biên Trẻ và Giáo viên trong các lớp tại các điểm trường của Hệ thống trường Mầm non Fairy School được phân chia theo độ tuổi như sau:

TT Độ tuổi Sĩ số học sinh Sĩ số giáo viên
1 12-17 tháng 15 04
2 18 – 24 tháng 20 03
3 25 – 36 tháng 20 03
4 3 – 4 tuổi 25 02
5 4 – 5 tuổi 25 02
6 5 – 6 tuổi 25 02

Ngoài ra đội ngũ giáo viên, nhân viên hỗ trợ luôn trực tại các vị trí trong trường để sẵn sàng hỗ trợ Trẻ khi cần, đặc biệt trong các hoạt động bên ngoài lớp học.