QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH

QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH Trẻ nhập học mới từ ngày 01 - 14 của tháng: Đóng học phí cả tháng (100%). Trẻ nhập nhập học mới từ ngày 15 - cuối tháng: Đóng phí nửa tháng (50%). ...

Chi tiết