fairyschool

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh: Sứ mệnh - Tầm nhìn: FAIRY SCHOOL tin tưởng sâu sắc rằng: “Mỗi trẻ là đặc biệt và duy nhất”, đều có tố chất và khả năng phát triển khác nhau. Vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng phát triển tối đa năng lực cá nhân, giáo dục toàn diện về thái độ, kỹ năng, kiến thức, chăm sóc cả trí lực và thể lực… để mầm non FAIRY SCHOOL trở thành “Nơi làm việc của những em bé hạnh phúc”, giúp trẻ trở thành các công dân dẫn đầu trong tương lai.

:

Nguyên tắc ứng xử

Nhà trường - học sinh

Về nguyên tắc, giáo viên là người mà các bé trao sự tin tưởng, yêu thương của mình, chia sẻ những suy nghĩ cũng như thể hiện khả năng của bé. Ngược lại, giáo viên luôn cư xử với bé với sự tôn trọng, tin tưởng, công bằng, điềm tĩnh để bé luôn tin cậy vào mình.

Trong giờ hoạt động Montessori, giáo viên tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của bé về hoạt động bé muốn thực hiện và giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn cho bé thực hiện tốt lựa chọn của mình. Nhà trường nhận thức rõ mỗi bé là một cá tính, sự khác biệt riêng và cần có sự quan sát kỹ lưỡng để hiểu bé và đề ra những phương pháp phù hợp với quá trình phát triển của bé.

Học sinh - học sinh

Trong giờ hoạt động cá nhân, bé cần một vùng riêng như tấm thảm, vòng tròn ranh giới nơi không ai xâm phạm của ai nếu không xin phép bạn và được bạn cho phép.

Trong giờ hoạt động chung, các bé được tự do phối hợp, trao đổi, giải quyết các vấn đề xảy ra trên cơ sở thương lượng và tôn trọng lẫn nhau.

Các bé được thuyết phục để hiểu rằng mỗi người đều có phạm vi riêng và người khác cần tôn trọng phạm vi của mình, ngược lại mình cũng tôn trọng phạm vi của người khác. Bé cần hiểu sự riêng tư của mình cũng như của bạn mình là điều cần tôn trọng. Dựa trên ý thức tốt về phạm vi cá nhân của bản thân mình và của những bạn xung quanh, các bé sẽ tự hình thành phong cách cư xử văn minh, lịch sự và biết tôn trọng người khác.

Phụ huynh - học sinh

Trong lý luận cũng như trong thực tiễn giáo dục, sự thống nhất tác động giáo dục từ nhà trường, gia đình và xã hội được xem là vấn đề có tính nguyên tắc đảm bảo cho mọi hoạt động giáo dục có điều kiện đạt hiệu quả tốt. Trong việc tổ chức kết hợp các lực lượng giáo dục, gia đình có vai trò và tác động vô cùng quan trọng, là trọng tâm của các hoạt động kết hợp. Gia đình là nơi trẻ được sinh ra, lớn lên và hình thành nhân cách của mình. Để việc giáo dục gia đình có hiệu quả tốt, các bậc cha mẹ cần quan tâm xây dựng một gia đình đầy đủ toàn vẹn, trong đó mọi thành viên có nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau. Xây dựng một phong cách sinh hoạt có nề nếp, phù hợp nhu cầu hứng thú nhằm phát huy những mặt tích cực của trẻ. Đặc biệt cha mẹ, người lớn phải giữ uy tín vai trò gương mẫu của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhà trường, đoàn thể để nắm được mục đích giáo dục, có sự phối hợp chặt chẽ

Phụ huynh - Nhà trường

Để thống nhất và tập hợp được sức mạnh của toàn xã hội trong việc giáo dục thế hệ trẻ, nhà trường vừa phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện vừa phải phối hợp chặt chẽ với gia đình, với các tổ chức xã hội hướng vào một số công việc cụ thể sau đây • Đưa nội dung, mục tiêu giáo dục trong nhà trường vào các tổ chức xã hội trong địa phương như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi,…nhằm thống nhất định hướng tác động đối với quá trình hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. • Phát huy vai trò nhà trường là trung tâm văn hóa giáo dục của địa phương, tổ chức việc phổ biến các tri thức khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội…đặc biệt là những kiến thức biện pháp giáo dục trẻ trong điều kiện xã hội phát triển theo cơ chế thị trường đang rất phức tạp cho các bậc cha mẹ, giúp họ hiểu được đặc điểm trong đời sống, tâm sinh lý của trẻ hiện nay. • Phối hợp với địa phương tổ chức cho học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa xã hội như: Trao yêu thương đến các bé có hoàn cảnh khó khăn, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng gia đình văn hóa mới,…nhằm góp phần cải tạo môi trường gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Sự phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội có thể diễn ra dưới nhiều hình thức. Vấn đề cơ bản hàng đầu là tất cả các lực lượng giáo dục phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tạo ra những mối quan hệ phối hợp vì mục tiêu giáo dục đào tạo thế hệ trẻ thành những người công dân hữu ích cho đất nước.

Lý do chọn Fairy School