fairyschool

PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI

1. Phương pháp giáo dục sớm Montessori

a,  Chương trình Montessori 0 - 3 tuổi

Theo Maria Montessori, trẻ ở giai đoạn 0 - 3 là giai đoạn có thời kỳ nhạy cảm về: Vận động tinh, vận động thô, giác quan, tính trật tự, đặc biệt các em bé học mọi thứ thông qua việc bắt chước, sự lặp lại liên tục. Do vậy, giai đoạn 0-3 là giai đoạn trẻ định hình, hình thành nhân cách về con người cũng như các kỹ năng của trẻ sau này; đây là giai đoạn có thể coi là nền tảng và gốc của quá trình giáo dục trẻ từ 0 - 6. Fairy School xây dựng chương trình Montessori lớp 0 - 3 theo chu trình từ 1 - 1,5 tiếng trong ngày gồm các lĩnh vực chính: Vận động, Thực hành cuộc sống, Giác quan, Ngôn ngữ.

b,  Chương trình Montessori 3 - 6 tuổi

Chương trình học 3 - 6 của Montessori có một khối lượng kiến thức khổng lồ nhưng lại dễ dàng một cách ngạc nhiên vì được xây dựng phù hợp với trẻ. Trẻ ở độ tuổi 3 - 6 trải qua quá trình tự xây dựng chính mình. Việc áp dụng các triết lý Montessori và các đồ dùng được thiết kế đặc biệt hỗ trợ khả năng hấp thụ kiến thức và bước tiếp trên con đường tự xây dựng chính cái tôi của mình. Chương trình học 3 - 6 gồm 5 lĩnh vực chính: Thực hành cuộc sống, Giác quan, Ngôn ngữ,  Toán học và Tích hợp (Mỹ Thuật, Âm nhạc, Khoa học, Địa lý, và Nghiên cứu Văn hóa).