fairyschool

LỚP TRẢ MUỘN

Nhằm phục vụ nhu cầu của một số phụ huynh do điều kiện cá nhân nên khó có thể đón trẻ đúng giờ tan lớp, Trường mầm non song ngữ Fairy School tổ chức lớp trả muộn giúp các bố mẹ yên tâm với mức phí quản lý học sinh ngoài giờ như sau:

*Thời gian trả trẻ tại lớp kết thúc vào 17h00, sau giờ này giáo viên sẽ đưa trẻ tới phòng trả trẻ muộn.

*Thời gian tính phí trông muộn được bắt đầu từ 17h30, và khoản phí này sẽ cộng dồn và thu vào tháng/ kỳ kế tiếp.

- Từ 17h30 - 18h30: 10.000đ/15 phút

- Từ 18h31 - 19h30:  15.000đ/15 phút