CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỆ NÂNG CAO

HỆ NÂNG CAO: - Là chương trình học Montessori q uốc tế, ứng dụng STEAM. - Tiếng Anh hàng ngày (5 tiết/ giáo viên nước ngoài và 5 tiết/ giáo viên người Việt ). - Trải nghiệm các môn học khác: Mỹ thuật, Âm nhạc, Võ thuật,...

Chi tiết