CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỆ CAO CẤP

HỆ CAO CẤP: - Là chương trình học Montessori q uốc tế, ứng dụng STEAM. - Chương trình Song ngữ, Tiếng Anh hàng ngày với giáo viên nước ngoài. - Trải nghiệm các môn học khác: Mỹ thuật, Âm nhạc, Võ thuật,...

Chi tiết