fairyschool

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH

TIẾNG ANH:

Cho trẻ bắt đầu tiếp xúc với song ngữ càng sớm thì trẻ sẽ có nhiều cơ hội hơn để thành thạo cả hai ngôn ngữ- với chương trình học được dạy bằng cả hai ngôn ngữ, giúp trẻ chuẩn phát âm theo giáo trình My Little Island (trẻ 1 - 3 tuổi)Budding Bean (trẻ 4 - 6 tuổi). Chúng tôi tin rằng FAIRY SCHOOL đứng trong top đầu những trường mầm non song ngữ tại Việt Nam.