CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỆ TIÊU CHUẨN

HỆ TIÊU CHUẨN:

- Là chương trình học Dự án kết hợp ứng dụng Montessori, STEAM.

- Tiếng Anh hàng ngày (2 tiết/ giáo viên nước ngoài và 3 tiết/ giáo viên người Việt).

- Trải nghiệm các môn học khác: Mỹ thuật, Âm nhạc, Võ thuật…

- Tham gia sự kiện, tham quan dã ngoại – trải nghiệm thực tế hàng tháng.

- Chương trình đánh giá học sinh theo bộ chuẩn phát triển toàn diện của trẻ.