CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỆ CAO CẤP

HỆ CAO CẤP:

- Là chương trình học Montessori quốc tế, ứng dụng STEAM.

- Chương trình Song ngữ, Tiếng Anh hàng ngày với giáo viên nước ngoài.

- Trải nghiệm các môn học khác: Mỹ thuật, Âm nhạc, Võ thuật, Yoga kids, Gym kids…

- Tham gia sự kiện, tham quan dã ngoại – trải nghiệm thực tế hàng tháng.

- Đánh giá theo bộ chuẩn của phương pháp Montessori.