CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỆ NÂNG CAO

HỆ NÂNG CAO:

- Là chương trình học Montessori quốc tế, ứng dụng STEAM.

- Tiếng Anh hàng ngày (5 tiết/ giáo viên nước ngoài và 5 tiết/ giáo viên người Việt).

- Trải nghiệm các môn học khác: Mỹ thuật, Âm nhạc, Võ thuật, Yoga kids, Gym kids…

- Tham gia sự kiện, tham quan dã ngoại – trải nghiệm thực tế hàng tháng.

- Đánh giá theo bộ chuẩn của phương pháp Montessori.