fairyschool

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC STEAM

Phương pháp giáo dục STEAM là sự kết hợp giữa STEM và Art (Nghệ thuật sáng tạo). STEM là phương pháp giáo dục tích hợp các yếu tố về Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học) không chỉ giúp trẻ hiểu biết về nguyên lý có thể rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức hàn lâm tới thực hành để tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày.

Qua các hoạt động trải nghiệm và khám phá, phương pháp giáo dục STEAM đem đến cho trẻ:

-  Cơ hội học tập trải nghiệm.

- Cơ hội về kiến thức, kỹ năng trong thực tế cuộc sống, tạo ra những sản phẩm ý nghĩa.

-  Khuyến khích trẻ khám phá, tìm tòi.

-  Phát huy năng lực tư duy sáng tạo, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.

-  Khơi dậy niềm yêu thích của trẻ với các bộ môn Khoa học, Công nghệ, Toán làm tiền đề thuận lợi cho các bậc học sau.